شعر طنز

انجمن شیمی مدرسه دکتر شهریاری خرمدره

سرگرمی ,شعر طنز ,

شعر با طعم شیمی

 

شعر با طعم شیمی

اي خوشا قدري طلا از پاي تا سر داشتن
اندكي الماس حتي قدر يك مول داشتن
 
همچو سديم از براي عشق يد پر پر شدن
چون كلر در سر هواي هاش مثبت داشتن
 
سخت ماندن در قبال مشكلات زندگي
ني چون آلكانها هواي شعله در سر داشتن
 
دوستي با ديگران چون عنصر خوب نهم
ني چو آرگون منزوي و گوشه گيري داشتن
 
پايدار و مستقيم همچو سيليس در جهان
همچو گوگرد ارتورومبيك ، استقامت داشتن
 
نيكنامي و نجابت چون گروه هشتمين
همچو آهن در سر فكر مثبت داشتن
 
همچو همپوشاني سيگما كه خيلي محكم است
در رسيدن به هدف تصميم راسخ داشتن
 
الغرض گفتم من اين ابيات را از بهر اين
بر لب هر فرد لبخند مليحي كاشتن

شاعر : گمنام

 

تاریخ انتشار : یکشنبه 05 آذر 1396 ساعت: 21:47
برچسب ها : , , , , , ,